Tweedelijnsjeugdzorg.jouwweb.nl
Home » Provinciale jeugdzorg » Stichting Jeugdzorg St. Joseph

Stichting Jeugdzorg St. Joseph

Stichting jeugdzorg St. Joseph

Stichting Jeugdzorg Sint Joseph is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit:

 • Het Keerpunt

Het Keerpunt is onderdeel van Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ), gelegen in Cadier en Keer (nabij Maastricht). Het Keerpunt is een particuliere instelling die valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en zich bezighoudt met justitiële jeugdzorg. Binnen Het Keerpunt worden jongeren geplaatst die, in het kader van het strafrecht, met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen.

Het Keerpunt: Justitiële Jeugdzorg
Het Keerpunt heeft de maatschappelijke taak de veiligheid van de samenleving en van de jongere te waarborgen. In totaal kunnen er 68 strafrechtelijk geplaatste jongeren worden opgenomen, verdeeld over acht groepen. In een groep verblijven acht tot tien jongeren. Onze opdracht is om in samenwerking met ouders, verzorgers & instanties de opvoedingstaak te realiseren en een zo optimaal mogelijk perspectief voor de jongere te bieden. Het zo gunstig mogelijk beïnvloeden van de ontwikkeling van de jongere stellen we voorop.

 • Justitiële jeugdzorg
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • 68 plaatsen waarvan 40 operationeel
 • Jongeren die met de politie in aanraking zijn gekomen
 • 5 groepen 

Het Keerpunt biedt gedwongen (residentiële) behandeling aan jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en ter bescherming van de maatschappij of van zichzelf aan onze zorg worden toevertrouwd. Doel is het wegnemen of verminderen van oorzaken van delictgedrag en het voorkomen van recidive. Het Keerpunt heeft een veiligheidsfunctie (opsluiting/behandeling) en biedt daarnaast programma’s voor perspectiefvolle terugkeer in de maatschappij. Opsluiting en het motiveren om zich positief te ontwikkelen zijn twee uitersten, maar behoort tot de opdracht van Het Keerpunt.

In Het Keerpunt zijn acht gesloten groepen. Elke groep biedt plaats aan 8-10 jongeren tussen 12 en 18(+) jaar. Plaatsing geschiedt op last van Justitie (Officier van Justitie, Kinderrechter of Ministerie) en loopt altijd via een landelijk registratie- en selectiepunt in Den Haag (Afdeling Individuele Jeugdzaken van Dienst Justitiële Inrichtingen).

In het Keerpunt worden jongeren geplaatst die:
In preventieve hechtenis verblijven

De jongere wordt verdacht van een strafbaar feit en wordt geplaatst in afwachting van een uitspraak van de (kinder)rechter.

In vreemdelingenbewaring zitten
De jongere verblijft illegaal in Nederland en men wil voorkomen dat hij/zij vlucht.

Jeugddetentie moeten ondergaan
De jongere heeft een straf opgelegd gekregen. De maximale straf voor jongeren tot 15 jaar bedraagt een jaar, voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt een maximale straf van twee jaar.

Een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen
De jongere is een strafrechtelijke jeugdmaatregel opgelegd voor gedwongen behandeling voor de duur van twee jaar. Deze maatregel kan verlengd worden tot maximaal zes jaar. Bij het opleggen van een PIJ-maatregel dient onderzoek te zijn gedaan door minimaal twee gedragsdeskundigen die de jongere (verminderd) ontoerekeningsvatbaar hebben beoordeeld ten tijde van het plegen van het delict. Er dient sprake te zijn van een psychische stoornis, een ziekelijke geestelijke stoornis of van gebrekkige ontwikkeling.

Icarus
ICARUS is een onderdeel van Stichting Jeugdzorg St.Joseph (SJSJ), gelegen in Cadier en Keer (nabij Maastricht). ICARUS is een gesloten jeugdzorginstelling die valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier verblijven jongeren met ernstige (gedrags)problemen zoals agressief, antisociaal, opstandig gedrag of loverboy-problematiek.

De opdracht is om samen met de ouders/verzorgers en instanties de ontwikkeling van de jongere zo gunstig mogelijk te beïnvloeden om hen een kans te geven om in de maatschappij een aanvaardbare plek te verwerven. Het behandelklimaat kenmerkt zich door professionaliteit, betrokkenheid, vasthoudendheid en het bieden van duidelijkheid en structuur. Binnen ICARUS bieden wij de jongeren zorg, veiligheid en bescherming.

 • Gesloten jeugdzorg
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 94 jongens en meisjes: 74 regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en (tijdelijk) 20 regio ZuidWest (Zuid-Holland)
 • Jongeren met ernstige gedragsproblemen
 • 10 groepen

Binnen ICARUS verblijven jongens en meisjes in de leeftijd van 8-18 jaar met ernstige gedragsproblemen, die beschermd dienen te worden tegen zichzelf en/of anderen en behandeling nodig hebben. Jongeren kunnen alleen bij ICARUS worden opgenomen met:
Een indicatie van Bureau Jeugdzorg (op verzoek van gezinsvoogd en/of gezaghebbenden)
Een machtiging gesloten plaatsing van de kinderrechter

Gesloten jeugdzorg
ICARUS biedt momenteel zorg aan 100 jongeren, verdeeld over 10 behandelgroepen. Gesloten Jeugdzorg betekent dat wij naast behandeling, met bepaalde middelen en maatregelen een hogere mate van veiligheid kunnen aanbieden. Om te voorkomen dat iemand wegloopt, mogen wij de jongeren bijvoorbeeld vastpakken en tegenhouden. Binnen de reguliere jeugdzorg mag dit niet. 

Om goed te kunnen voldoen aan de behoefte van onze jongeren zijn er ook tussen de groepen verschillen met betrekking tot mate van beslotenheid. Er zijn groepen met een echt gesloten karakter en groepen met een wat meer open karakter. De groepen, verdeeld in aparte jongens- en meisjesgroepen, bieden echter allemaal gesloten jeugdzorg aan. 

Onze jongeren & hun ouders/verzorgers
Gedwongen hulpverlening is een speciale vorm van hulpverlening, want gedwongen betekent dat jongeren niet vrijwillig bij ons verblijven en dat een kinderrechter en een Bureau Jeugdzorg bij de jongeren en zijn/haar ouders/verzorgers betrokken is.

Onze jongeren zijn heel divers qua afkomst, achtergrond en opvoedingssituatie. Vaak komen ze vanuit een moeilijke situatie bij ons terecht. Soms zijn we de zoveelste hulpverlener (waarbij men weer zijn verhaal moet doen), soms is het de eerste ervaring met hulpverlening voor de jongere. Ons maakt het niet uit, wij willen voor al onze jongeren en hun ouders/verzorgers klaar staan. Daarbij kijken we vooral naar wat er goed is gegaan en niet naar wat allemaal niet goed is gegaan. Samen kijken naar de toekomst en zorgen dat het straks een stuk beter gaat.

Adres: Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer
Telefoon: Het Keerpunt: 043 4077150
Icarus: 043 4077100
Fax: 043 4071843
Email: info@sjsj.nl

http://www.sjsj.nl